یافتن محصولات و سرویس ها

سرور 20 نفره مچ | Match Server


آنتی چیت : uCp - sXe

تعداد اکانت مدیریت سرور : نامحدود

ترافیک : نامحدود

هارد : NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD)

آپتایم : 99.9 %امکانات
منو آنبن sXe

پنل مدیریت سرور

فست دانلود

فست اسکرین

فست کانکت

پچ های امنیتی بسیار قوی

منو اختصاصی ادمین m/

پهنای باند نامحدود

کدهای say /bm /team /spec /kspec/

کدهای a /r /g /am /map /sxe /live /all1 /all0 /kf /gg /dm1 /dm0/
30,000 تومان به صورت یک بار
سرور 25 نفره پابلیک | Public Server


آنتی چیت : uCp - sXe

تعداد اکانت مدیریت سرور : نامحدود

ترافیک : نامحدود

هارد : NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD)

آپتایم : 99.9 %امکانات
منو آنبن sXe

پنل مدیریت سرور

فست دانلود

فست اسکرین

فست کانکت

پچ های امنیتی بسیار قوی

منو اختصاصی ادمین m/

پهنای باند نامحدود

کدهای say /bm /team /spec /kspec/

کدهای a /r /g /am /map /sxe /live /all1 /all0 /kf /gg /dm1 /dm0/
35,000 تومان به صورت یک بار
سرور 30 نفره مچ | Match Server


آنتی چیت : uCp - sXe

تعداد اکانت مدیریت سرور : نامحدود

ترافیک : نامحدود

هارد : NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD)

آپتایم : 99.9 %امکانات
منو آنبن sXe

پنل مدیریت سرور

فست دانلود

فست اسکرین

فست کانکت

پچ های امنیتی بسیار قوی

منو اختصاصی ادمین m/

پهنای باند نامحدود

کدهای say /bm /team /spec /kspec/

کدهای a /r /g /am /map /sxe /live /all1 /all0 /kf /gg /dm1 /dm0/
40,000 تومان به صورت یک بار