یافتن محصولات و سرویس ها

سرور تیم اسپیک 16 اسلات

سرور نسخه قدیم یا جدید

لایسنس Host Provider

مدیریت کامل سرور

دارای سرور تیم اسپیک پشتیبان

نمایش در سرور لیست

افزونه Admin Query با مقدار 100!

پنل مدیریتی حرفه ای

دفع تمامی حملات دیداس

ترافیک نامحدود

پینگ پایین(ایران)

بک آپ گیری 24 ساعت یکبار

ساب دامنه رایگان جهت اتصال

آپتایم 99.9%

14,000 تومان به صورت یک بار
سرور تیم اسپیک 32 اسلات

سرور نسخه قدیم یا جدید

لایسنس Host Provider

مدیریت کامل سرور

دارای سرور تیم اسپیک پشتیبان

نمایش در سرور لیست

افزونه Admin Query با مقدار 100!

پنل مدیریتی حرفه ای

دفع تمامی حملات دیداس

ترافیک نامحدود

پینگ پایین(ایران)

بک آپ گیری 24 ساعت یکبار

ساب دامنه رایگان جهت اتصال

آپتایم 99.9%

19,000 تومان به صورت یک بار
سرور تیم اسپیک 64 اسلات

سرور نسخه قدیم یا جدید

لایسنس Host Provider

مدیریت کامل سرور

دارای سرور تیم اسپیک پشتیبان

نمایش در سرور لیست

افزونه Admin Query با مقدار 100!

پنل مدیریتی حرفه ای

دفع تمامی حملات دیداس

ترافیک نامحدود

پینگ پایین(ایران)

بک آپ گیری 24 ساعت یکبار

ساب دامنه رایگان جهت اتصال

آپتایم 99.9%

29,000 تومان به صورت یک بار
سرور تیم اسپیک 128 اسلات

سرور نسخه قدیم یا جدید

لایسنس Host Provider

مدیریت کامل سرور

دارای سرور تیم اسپیک پشتیبان

نمایش در سرور لیست

افزونه Admin Query با مقدار 100!

پنل مدیریتی حرفه ای

دفع تمامی حملات دیداس

ترافیک نامحدود

پینگ پایین(ایران)

بک آپ گیری 24 ساعت یکبار

ساب دامنه رایگان جهت اتصال

آپتایم 99.9%

40,000 تومان به صورت یک بار