هاست اشتراکی

بهترین ها را از ما بخواهید

عنوان این بخش

در این بخش متنی می نویسم برای تست تا خوب باشد

عنوان این بخش

در این بخش متنی می نویسم برای تست تا خوب باشد

عنوان این بخش

در این بخش متنی می نویسم برای تست تا خوب باشد

پلان ها

شروع قیمت از
25000 تومان
 • بدون تبلیغات
 • تنظیمات اختصاصی
 • امکان استفاده از 4 دامنه
 • 1000 مگابایت فضای دیسک
 • امکان افزودن تا 10 پارک دامین
 • استایل اختصاصی
 • بدون تبلیغات
 • تنظیمات اختصاصی
 • امکان استفاده از 4 دامنه
 • 1000 مگابایت فضای دیسک
 • امکان افزودن تا 10 پارک دامین
 • استایل اختصاصی

پلان دوم

شروع قیمت از
30000 تومان
 • بدون تبلیغات
 • تنظیمات اختصاصی
 • امکان استفاده از 4 دامنه
 • 1000 مگابایت فضای دیسک
 • امکان افزودن تا 10 پارک دامین
 • استایل اختصاصی
 • بدون تبلیغات
 • تنظیمات اختصاصی
 • امکان استفاده از 4 دامنه
 • 1000 مگابایت فضای دیسک
 • امکان افزودن تا 10 پارک دامین
 • استایل اختصاصی

پلان سوم

شروع قیمت از
40000 تومان
 • بدون تبلیغات
 • تنظیمات اختصاصی
 • امکان استفاده از 4 دامنه
 • 1000 مگابایت فضای دیسک
 • امکان افزودن تا 10 پارک دامین
 • استایل اختصاصی
 • بدون تبلیغات
 • تنظیمات اختصاصی
 • امکان استفاده از 4 دامنه
 • 1000 مگابایت فضای دیسک
 • امکان افزودن تا 10 پارک دامین
 • استایل اختصاصی

پلان چهارم

شروع قیمت از
50000 تومان
 • بدون تبلیغات
 • تنظیمات اختصاصی
 • امکان استفاده از 4 دامنه
 • 1000 مگابایت فضای دیسک
 • امکان افزودن تا 10 پارک دامین
 • استایل اختصاصی
 • بدون تبلیغات
 • تنظیمات اختصاصی
 • امکان استفاده از 4 دامنه
 • 1000 مگابایت فضای دیسک
 • امکان افزودن تا 10 پارک دامین
 • استایل اختصاصی

عنوان این باکس را بنویسید تا نمایش دهد

 • عنوان باکس در این بخش قرار خواهد گرفت از این خط شروع کنید به نوشتن توضیحات خودتان تا نمایش داده شود
  از این خط شروع کنید به نوشتن توضیحات خودتان تا نمایش داده شود
  مطالب شما باید 3 خط باشد
 • عنوان باکس در این بخش قرار خواهد گرفت از این خط شروع کنید به نوشتن توضیحات خودتان تا نمایش داده شود
  از این خط شروع کنید به نوشتن توضیحات خودتان تا نمایش داده شود
  مطالب شما باید 3 خط باشد
 • عنوان باکس در این بخش قرار خواهد گرفت از این خط شروع کنید به نوشتن توضیحات خودتان تا نمایش داده شود
  از این خط شروع کنید به نوشتن توضیحات خودتان تا نمایش داده شود
  مطالب شما باید 3 خط باشد
 • عنوان باکس در این بخش قرار خواهد گرفت از این خط شروع کنید به نوشتن توضیحات خودتان تا نمایش داده شود
  از این خط شروع کنید به نوشتن توضیحات خودتان تا نمایش داده شود
  مطالب شما باید 3 خط باشد